Hero - Project 2

Actief meedoen in Capelle en Krimpen

Mia Verschaeve werkt bij De Zellingen als manager van de dagactiviteiten, ontmoeting en dagbehandeling. Ze vertelt over mogelijke ondersteuning van inwoners van Capelle en Krimpen. En hoe u kunt meedoen.

“We verzorgen allerlei activiteiten voor en met de oudere inwoners”, vertelt Mia Verschaeve enthousiast. “Zij kunnen elkaar ontmoeten, helpen en nieuwe sociale contacten opdoen. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of lotgenotencontact: met mensen praten die hetzelfde hebben meegemaakt. We werken samen met andere organisaties in Capelle en Krimpen. Zoals KrimpenWijzer, de Stichting Welzijn Capelle, de huisartsen, zorg- en thuiszorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Hierbij richten we ons vooral op preventie: zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en vitaal blijven. Zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.”

Bewegen en gezondheid

De activiteiten worden georganiseerd rondom drie belangrijke thema’s. Mia Verschaeve: “Het eerste thema is: kom en blijf in beweging. Houd je lijf en je hersenen actief. Het tweede draait om gezond eten. Het derde thema is het onderhouden en vergroten van je sociale netwerk. Zodat je onder de mensen blijft komen en niet vereenzaamt. Iedereen is welkom bij deze activiteiten. Maar niemand gaat graag alleen naar iets onbekends. Wilt u wel komen, maar vindt u het spannend? Vraag dan of iemand in uw omgeving met u meegaat. En misschien kent u iemand die het leuk zou vinden om aan een activiteit mee te doen. Stel dan voor om er eens samen naartoe te gaan. Een mooie manier van omzien naar elkaar.”

Voorbeelden van ontmoetingsactiviteiten in Capelle

 • Op verhaal komen
 • Café creatief
 • Samen koken, samen eten
 • Hulp bij het gebruik van smartphones en tablets
 • Bewegen en koersbal
 • Samen fietsen op de duofiets

Alle activiteiten zijn te vinden op watisertedoenincapelle.nl

Voorbeelden van ontmoetingsactiviteiten in Krimpen

 • Op verhaal komen: wat houdt ons bezig
 • Warme maaltijden
 • Bewegen
 • Hulp bij het gebruik van smartphones en tablets
 • Mantelzorgcursus en mantelzorgondersteuning

Meer informatie is te vinden op krimpenwijzer.nl

Wmo- en Wlz-activiteiten

Mia Verschaeve weet dat er ook mensen zijn die moeite hebben met grotere groepen. Bijvoorbeeld omdat ze snel overprikkeld raken of bij bepaalde activiteiten meer begeleiding nodig hebben. “Voor deze groep mensen organiseren we ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning; de Wmo. Of via de Wet langdurige zorg; de Wlz. Dit betekent dat iemand een Wmo-indicatie aanvraagt bij de gemeente, of via het CIZ een Wlz- indicatie regelt om mee te kunnen doen. En kunnen mensen niet lopend, met de fiets of auto bij onze locatie komen? Dan wordt er vervoer geregeld.”

Dagbehandeling

Daarnaast is er dagbehandeling – GZSP in groepen – voor mensen met een bepaalde aandoening of ziekte. Bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson of hersenletsel (na een beroerte). “Dagbehandeling bestaat uit diverse therapieën voor het – opnieuw – aanleren van vaardigheden en trucjes om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Een paar maanden met groepsgesprekken, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, muziektherapie of beeldend werken kan ervoor zorgen dat iemand zelfredzaam blijft en langer thuis kan blijven wonen. Voor dagbehandeling is een verwijzing GZSP van de huisarts nodig.”

Omzien naar mensen met dementie

Mia Verschaeve heeft nog een tip voor als u iemand met dementie tegenkomt: “Ziet u op straat iemand die gevallen is? Of iemand die de weg kwijt lijkt te zijn? Neem diegene dan niet mee naar huis. Dit is heel goed bedoeld, maar het maakt het veel moeilijker om diegene weer op te sporen. De paniek bij de naasten kan groot zijn! U kunt beter vragen of diegene een kaartje met naam en contactgegevens bij zich heeft. U kunt dan bellen met het nummer op het kaartje. Weet u niet wie het is? Bel dan de politie. Ook dat is omzien naar elkaar.”