Hero - Project 3

Wijkregisseur Novita Metz:

“We horen graag waar wijkbewoners behoefte aan hebben”

Elke wijk in Capelle en Krimpen heeft een wijkregisseur. Deze onderzoekt wat er in de wijk speelt en waar de wijkbewoners behoefte aan hebben. Hier kan de wijkregisseur vervolgens op inspelen met acties of doorverwijzingen. Hierbij kunt u denken aan het onder de aandacht brengen van vrijwilligersprojecten, een gezonde leefstijl of een doorverwijzing naar de juiste professional.

Novita Metz is de wijkregisseur van de Capelse wijk Schenkel. Zij onderzoekt wat hier voor de bewoners te doen is en of vraag en aanbod op elkaar aansluiten. “Ook bekijk ik hoe we de verschillende zorg- en welzijnspartners bij elkaar kunnen brengen. Met als doel: beter met elkaar samenwerken, elkaar en de wijkbewoners beter ondersteunen én de bewoners informeren over de mogelijkheden. Belangrijke onderwerpen zijn het bewust bezig zijn met ouder worden, sociale verbinding en zelfredzaamheid. Een wijkregisseur is er dus niet voor klachten over de buitenruimte of overlast. Deze samenwerking zorgt nu al voor veel dynamiek en er komen mooie ideeën uit! We willen de wijkbewoners bij deze ideeën betrekken en bekijken of we deze samen kunnen uitwerken in projecten.”

Samenwerken

Novita Metz: “We willen er vooral voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven houden en eigen keuzes maken, terwijl wij op de achtergrond ondersteunen waar dat nodig is. Eén van de opgehaalde ideeën is of we bij de huisartsenpraktijk een ruimte kunnen realiseren waar patiënten met sociale vragen terecht kunnen. Zo kunnen we deze mensen meteen doorverwijzen naar de juiste instantie. Een ander idee is hoe we de
oudere bewoners van de Florabuurt kunnen helpen als hun woning wordt gerenoveerd. Bijvoorbeeld door vrijwilligers te laten helpen met het inpakken van spullen voor de tijdelijke verhuizing. Met de samenwerkende partijen en bewoners zoeken we uit wie waarbij kan ondersteunen en vooral: wie we erbij kunnen betrekken. Want we doen het graag samen!”

Heeft u een idee voor uw wijk of wilt u meedenken? Mail dan naar n.metz@welzijncapelle.nu of kijk op www.welzijncapelle.nl of krimpenwijzer.nl