Hero - Project 1

Samenwerking in de zorg

Capelle Krimpen Verbonden is voorstander van samenwerking tussen zorgverleners. Zij vindt dit essentieel nu de zorg steeds complexer wordt. Samenwerking zorgt voor het beter benutten van kennis  en wordt er efficiënter en effectiever gewerkt. 

Samenwerking komt iedereen ten goede. Voorbeelden hiervan vindt u hieronder.

Samenwerking huisartsen en specialist ouderengeneeskunde op huisbezoek 

Steeds meer ouderen blijven thuis wonen. Soms is er thuiszorg nodig. In de meeste gevallen gaat dat prima. Maar als er meer zorg nodig is, kan het lastig worden. Want er zijn lange wachtlijsten voor verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Om mensen thuis toch van de juiste zorg te voorzien, kunnen huisartsen nu samenwerken met de specialist ouderengeneeskunde van zorgorganisatie De Zellingen of Lelie zorggroep.

Lees meer...

Revalideren samen met naasten 

Revalideren na een ziekenhuisopname kost tijd. Zeker na bijvoorbeeld een beroerte. De gevolgen van een beroerte kunnen een grote impact hebben op het leven van de cliënt en zijn naasten. De cliënt moet vaak nieuwe vaardigheden leren en daarmee goed oefenen voordat diegene weer veilig naar huis kan. Naasten – zoals partners en familieleden – kunnen hier actief bij helpen. Hierdoor gaat de revalidatie vaak sneller en kunnen ze samen het leven thuis weer beter oppakken. Het is dus belangrijk dat naasten goed voorbereid zijn op de thuiskomst van de cliënt. Daarom gaan medewerkers van De Zellingen de naasten van cliënten meer bij het revalidatieproces betrekken. 

Lees meer...

Samenwerking IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep
Snel goed revalideren na een ziekenhuisopname 

Als een patiënt uit het ziekenhuis wordt ontslagen, kan diegene niet altijd meteen naar huis. Soms is eerst revalidatie nodig. Om dit voor oudere patiënten zo goed mogelijk te regelen, werken het IJsselland Ziekenhuis en Lelie zorggroep intensief samen. Het resultaat: een speciale afdeling in het ziekenhuis voor revalidatie en herstel. En de samenwerking gaat nog verder! 

Lees meer...