Hero - Revalideren met je naasten

Saskia van der Putten is fysiotherapeut bij De Zellingen en projectleider van het project ‘Samenwerking met naasten op de revalidatieafdeling’. Saskia legt uit: “We merken dat veel naasten vragen hebben over de periode na de thuiskomst van een cliënt. Zij weten vaak niet wat de cliënt wel of niet mag en kan doen en hoe ze diegene het beste kunnen ondersteunen. Er is veel onzekerheid bij naasten over hoe het thuis zal gaan. Hierdoor werd soms het ontslag uitgesteld of komen cliënten, na een korte tijd thuis te zijn geweest, bij ons in het verpleeghuis wonen. Terwijl we dat juist  proberen te voorkomen. Daarom gaan we de naasten meer betrekken bij de revalidatie.” 

Meeloopmiddag

“We hebben onderzocht waar naasten vooral behoefte aan hebben als het gaat om betrokkenheid bij het revalidatieproces”, gaat Saskia van der Putten verder. “Hieruit kwam naar voren dat zij vooral meer informatie willen hebben: hoe ziet het revalidatieproces eruit? Waar kan ik bij helpen? Waar moet ik aan denken als de cliënt weer thuis komt? Hoe kan ik de cliënt thuis ondersteunen? En waar kan ik terecht als ik een vraag heb? Hier spelen we op in met een individueel samengestelde informatiemap per cliënt én een meeloopmiddag voor naasten. Tijdens de meeloopmiddag kijken de naasten mee met de therapie, krijgen ze uitleg over de therapie en kunnen ze vragen stellen. We nemen oefeningen door die naasten daarna zelf samen kunnen doen met de cliënt. Zo ontstaat er meer begrip voor de revalidatie en zijn de cliënt én zijn naaste beter voorbereid op een goede thuiskomst.”  

Informatiemap

Saskia van der Putten: “In de informatiemap staat wat de cliënt en zijn naaste van ons kunnen verwachten en andersom. Ook staan er oefeningen in die de cliënt kan doen en waar de naaste bij kan ondersteunen. Verder staat er in bij wie ze terecht kunnen als ze vragen of hulp nodig hebben. We vinden het belangrijk om mensen uit het netwerk van de cliënt in kaart te brengen en deze bij het revalidatieproces te betrekken. Mensen uit het netwerk kunnen helpen de cliënt thuis een betekenisvol leven te geven. Bijvoorbeeld door mee te gaan naar een hobbyclub. Hier willen we in de toekomst mee aan de slag gaan. Ten slotte willen we de cliënt en naasten stimuleren actief online mee te lezen in het cliëntendossier. Hierdoor kunnen naasten de voortgang van de cliënt goed volgen. De cliënt kan ook anderen hiervoor uitnodigen. Bijvoorbeeld andere familieleden, buren of vrienden. Maar ook andere organisaties. Je kunt zelfs onderling contact met elkaar onderhouden via dit systeem. Zo kun je bijvoorbeeld afstemmen wie wanneer bij de cliënt op bezoek komt. Zo betrekken we meer mensen bij het revalidatietraject, waardoor zij beter op de hoogte zijn en deel uitmaken van het revalidatieproces. Ons doel is dat de cliënt weer succesvol terug naar huis gaat. Deze afspraken maken dit voor alle betrokkenen makkelijker.” 

De eerste stappen binnen dit project zijn gezet. Het project wordt nog geëvalueerd en gaat in 2023 verder.