Hero - Snel en goed revalideren na een ziekenhuisopname

Menno Zomerhuis is specialist ouderengeneeskunde bij Lelie zorggroep. Hij legt uit: “Door samen te werken met én in het ziekenhuis, kunnen we optimale revalidatiezorg leveren. Bijvoorbeeld voor ouderen die een operatie hebben ondergaan en nog niet zelfstandig naar huis kunnen. Hiervoor hebben we een speciale afdeling revalidatie en herstel gerealiseerd, met 36 bedden. Vergelijkbaar met een zorghotel, maar dan binnen het ziekenhuis. Met de juiste zorg op de juiste plek. Op deze manier hoeven patiënten minder lang in het ziekenhuis te liggen. Ook verbeteren we de zorgkwaliteit en kunnen we de zorg beter op elkaar afstemmen, met korte lijnen tussen de zorgmedewerkers.” 

Afspraken vastleggen

“Samen met de behandelaren uit het ziekenhuis stellen we zogenoemde transmurale zorgpaden op”, gaat Menno Zomerhuis verder. “Hierin beschrijven we wat we als organisaties van elkaar verwachten als het gaat om de zorg en de revalidatie. We leggen ook vast welke afspraken we hebben gemaakt over de overdracht van patiënten. We hebben voor de revalidatie zelf revalidatiepaden opgesteld, waarin staat welke metingen en behandelingen we doen in elke fase van de revalidatie. Samen met de cliënt stellen we het behandelplan op. Hierin staat welke behandelingen de cliënt krijgt, gericht op functioneel herstel en uiteindelijk de terugkeer naar huis. Als dat niet haalbaar is, dan gaan we op zoek naar een andere woonplek.”

Intensiever samenwerken

“Onze samenwerking is jaren geleden al begonnen”, vertelt Annemarie de Witte, coördinator transferbureau bij het IJsselland Ziekenhuis. “Menno was al vaak betrokken bij het overleg over oudere patiënten en de nazorg. We hebben destijds samen een zorgpad opgesteld voor longpatiënten. Met als doel: een intensieve revalidatie om het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van deze longpatiënten te verminderen. Vervolgens zijn we verder gaan samenwerken op het vlak van thuiszorg en we doen ook op andere gebieden meer samen. Bijvoorbeeld rondom opleidingen voor medewerkers en zorginnovaties die mensen thuis kunnen gebruiken. Ook wisselen we onderling medewerkers uit. Dat werkt heel prettig.”

Nauw contact

Annemarie de Witte vervolgt: “We zijn een netwerk-ziekenhuis en werken graag samen met andere partijen. Zo kunnen we alles voor de patiënten zo makkelijk en prettig mogelijk laten verlopen. Lelie zorggroep is een betrouwbare partner en samen werken we aan optimale vervolgzorg na een ziekenhuisopname. Samen nemen we de verantwoordelijkheid voor oudere patiënten. We houden in de gaten hoe het met een patiënt gaat, ook nadat die weer naar huis is gegaan. Dit doen we bijvoorbeeld met de inzet van thuiszorg. De wijkverpleegkundige heeft nauw contact met de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Zo kunnen we de gezondheid van een patiënt goed in de gaten houden en actie ondernemen als dat nodig is. Optimale zorg dus. Een fijn en veilig gevoel voor alle betrokkenen.”  

Bekijk de afdeling

Op de afdeling revalidatie en herstel staan comfort en beleving centraal. De sfeer is huiselijk, warm en comfortabel. Naast de centrale ontvangst is er een huiskamer en een fysiotherapieruimte. Om te zorgen dat de patiënten zich beter kunnen oriënteren, hebben de ruimtes en gangen een eigen herkenbare uitstraling. 

Zien hoe de afdeling eruitziet? Bekijk dan dit filmpje