Hero - Samenwerking huisartsen en specialist ouderengeneeskunde

Aris Bras is specialist ouderengeneeskunde (SO) bij De Zellingen. Hij vertelt: “Als huisartsen in Capelle, Krimpen of Nieuwerkerk aan den IJssel merken dat ouderen thuis specialistische kennis op het gebied van ouderenzorg nodig hebben, kunnen ze mij of één van mijn collega’s inschakelen. Ik denk met de huisartsen mee over het ziektebeeld van oudere cliënten en de bijbehorende zorg. Vaak ga ik hiervoor bij ouderen op huisbezoek.

Ik ontlast de huisarts en weet meer over ziektebeelden bij ouderen. Dubbel winst dus. En door deze zorg en aandacht kunnen zij beter en prettiger thuis blijven wonen, in de vertrouwde omgeving. Dit is fijn voor de cliënten en hun omgeving. De inzet van de specialist ouderengeneeskunde wordt bovendien vergoed door de zorgverzekering.”

Diagnose en advies

Ouderen hebben vaker te maken met aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson, dementie of een beroerte. Deze aandoeningen hebben vaak gevolgen die voor de huisarts wat lastiger zijn in te schatten. Als specialisten ouderengeneeskunde hebben we hier juist meer ervaring mee, dat is praktisch. Ik richt me vooral op de gevolgen van de aandoeningen. Bij dementie stellen we vaak ook wel de eerste diagnose. Vervolgens geef ik advies over het behandelplan. Soms adviseer ik over het aanpassen van de medicatie. Bij de mensen thuis bekijk ik wat iemand nog zelf kan en waar ondersteuning bij nodig is. In de eigen vertrouwde omgeving kunnen mensen zich veel langer zelfstandig redden dan ergens anders. Bovendien willen de meeste ouderen veel liever thuis blijven wonen. Zo lang dat maar veilig en verantwoord is. Gaat het om iemand met dementie, dan schakel ik de casemanager dementie in. Die kan een vinger aan de pols houden in de periode daarna. Om te kijken of het na een tijdje nog steeds veilig en verantwoord is – eventueel in combinatie met dagbehandeling en dagbesteding.”

Samenwerken aan betere zorg

Aris Bras vindt het ontzettend leuk om bij mensen thuis te komen: “Het is prachtig om te zien hoe mensen thuis functioneren. Op hun beurt vinden de mensen het fijn dat een arts met specialistische kennis aan huis komt en ze niet naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Op deze manier zorgen de huisartsen en ik samen voor betere zorg, die goed aansluit op de behoeften van de oudere cliënt. Ik kom niet bij de mensen thuis om ze mee te nemen naar een verpleeghuis. Maar juist om ervoor te zorgen dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Want dat is het allerbeste.”