nieuws-persbericht-13-6

Woningcorporaties QuaWonen en Havensteder sluiten zich aan bij samenwerkingsverband Capelle Krimpen Verbonden

Vandaag plaatsten bestuurders van woningcorporaties QuaWonen en Havensteder hun handtekening onder het convenant Capelle Krimpen Verbonden. Capelle Krimpen Verbonden wil ervoor zorgen dat zorg en welzijn van goede kwaliteit voor Capellenaren en Krimpenaren ook in de toekomst gegarandeerd blijft, in het bijzonder voor hen die hierin meer kwetsbaar zijn.

Renske Zwart, Directeur Wonen Havensteder, legt uit; “Om je thuis te voelen is er meer nodig dan alleen een huis. Oudere bewoners of bewoners die extra ondersteuning nodig hebben, wonen steeds langer thuis. Daarmee veranderen behoeften. Om ervoor te zorgen dat ook deze bewoners zich thuis blijven voelen, is de samenwerking tussen verschillende organisaties belangrijk. Daarom sluit Havensteder graag aan bij het Samenwerkingsverband Capelle Krimpen Verbonden. Zo zorgen we er samen voor dat wonen en zorg goed op elkaar aansluiten en onze bewoners zekerheid hebben voor de toekomst.”

Dennis Gerlof, Directeur, bestuurder van QuaWonen vult aan: ‘Leefbare wijken en buurten vinden we belangrijk. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben we onze partners voor nodig. Daar willen we graag mee samenwerken. Daarom zijn we blij met dit convenant, waarin we met elkaar gaan werken aan de leefbaarheid van onze buurten,’ 

Samen op weg naar een fijne oude dag
‘Als mensen gezond zijn en prettig wonen en leven en hierdoor goed in hun vel zitten, zullen er over het algemeen minder snel klachten ontstaan. Dit betekent gemiddeld genomen dat de zorgvraag minder zal zijn en de nadruk meer op dagelijks welzijn komt te liggen. Is er wel een zorgvraag, dan is zorg dichtbij. Een gezamenlijke wijkgerichte aanpak als het gaat om preventie, welzijn, zorg en wonen zal alleen maar in positieve zin bijdragen aan een prettige oude dag’, aldus Hans Roskam, Voorzitter van het samenwerkingsverband Capelle Krimpen Verbonden.

Deel deze pagina